37 - Stefaan Van den Abbeele

leerkracht

 

Gekend als ‘ne filosoof van Haagem’ richtte ik in 1985 Agalev Dendermonde op en was ik lijsttrekker bij de federale verkiezingen. Mijn eerste jobs waren in de vredes- en in de derdewereldbeweging.

 

Later spoelde ik stroomopwaarts in Aalst aan. Ik werd coördinator van de maatschappijkritische basiskerk Jebron. Vandaag ben ik pedagoog in de lerarenopleiding (Kisp vzw) en godsdienstleerkracht in ‘de verpleegsterschool aan het OLV’.

 

Als jogger is mijn favoriete plek het natuurgebied Het Osbroek. Het zal je dan ook niet verwonderen dat ik begin 2011 naar de atletiekclub ALVA stapte met een idee dat werkelijkheid werd: de jaarlijkse Priester Daens Vredesloop rond 11 november.

 

Mij maak je niet wijs dat een gastvrij en fietsveilig Aalst onmogelijk is. Maar ik stel vast dat het huidige stadsbestuur dat niet belangrijk vindt. Net zo min als de schrijnende armoede en het enorme gebrek aan sociale woningen!